Miesiąc

Lipiec 2017

Dyscyplinarka, czyli kiedy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

//
Opublikowano: 02 Lip 2017
/
Kategoria:
Tzw. „dyscyplinarka”, czyli rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika jest szczególnym sposobem rozwiązania stosunku pracy, który pracodawca może zastosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, określonych przez przepisy kodeksu pracy. Zwykłym trybem rozwiązania umowy o pracę jest bowiem jej rozwiązanie za wypowiedzeniem. Przepisy prawa pracy przewidują kiedy pracodawca jest uprawniony do rozwiązania...
Dowiedz się więcej