Wypadek w pracy – czy każde nieszczęśliwe zdarzenie w pracy będzie uznane za wypadek przy pracy?

//
Opublikowano: 21 Gru 2017
/
Kategoria:
Niezależnie od charakteru prowadzonej przez pracodawcę działalności i rodzaju świadczonej przez pracownika pracy, może dojść do wypadku w pracy. Nie każde jednak nieszczęśliwe zdarzenie mające miejsce w godzinach pracy, czy też na terenie zakładu pracy może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Aby dane zdarzenie mogło zostać w świetle przepisów...
Dowiedz się więcej

Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy.

//
Opublikowano: 10 Paź 2017
/
Kategoria:
W obowiązującym Kodeksie pracy, ustawodawca przewidział cały szereg terminów, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Terminy te są stosunkowo krótkie. Poniżej wskażę Ci podstawowe terminy, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych przed sądem pracy. Ich przekroczenie, co do zasady, spowoduje utratę możliwości dochodzenia przysługujących Ci roszczeń. Podstawowe terminy...
Dowiedz się więcej

Dyscyplinarka, czyli kiedy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

//
Opublikowano: 02 Lip 2017
/
Kategoria:
Tzw. „dyscyplinarka”, czyli rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika jest szczególnym sposobem rozwiązania stosunku pracy, który pracodawca może zastosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, określonych przez przepisy kodeksu pracy. Zwykłym trybem rozwiązania umowy o pracę jest bowiem jej rozwiązanie za wypowiedzeniem. Przepisy prawa pracy przewidują kiedy pracodawca jest uprawniony do rozwiązania...
Dowiedz się więcej

Komu prezes spółki składa rezygnację?

//
Opublikowano: 01 Kwi 2016
/
31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, która rozstrzyga dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie i praktyce spółek. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379...
Dowiedz się więcej

Zmiany w prawie pracy.

//
Opublikowano: 25 Lut 2016
/
Kategoria:
22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Większość tych zmian dotyczy kwestii związanych z umowami terminowymi oraz urlopami rodzicielskimi. Przede wszystkim z kodeksu pracy zniknęła umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na zastępstwo. Obecnie kodeks pracy wyróżnia umowę o pracę na czas nieokreślony, umowę...
Dowiedz się więcej
1 2