Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

W obowiązującym Kodeksie pracy, ustawodawca przewidział cały szereg terminów, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Terminy te są stosunkowo krótkie. Poniżej wskażę Ci podstawowe terminy, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych...

Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

Komu prezes spółki składa rezygnację?

31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, która rozstrzyga dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie i praktyce spółek. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest...

Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy

22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Większość tych zmian dotyczy kwestii związanych z umowami terminowymi oraz urlopami rodzicielskimi. Przede wszystkim z kodeksu pracy zniknęła umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na zastępstwo....

Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

Zmiany w prawie rodzinnym

W ostatnim czasie w prawie rodzinnym zaszły diametralne zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy- Kodeks postępowania cywilnego w zakresie przedmiotowej gałęzi prawa. Warto...

Wypadek w pracy – czy każde nieszczęśliwe zdarzenie w pracy będzie uznane za wypadek przy pracy?

Zmiany w prawie spadkowym

W dniu 18 października 2015 roku weszły w życie zmiany w zakresie szeroko pojętego prawa spadkowego. Zmiany nastąpiły na podstawie nowelizacji Kodeksu cywilnego i innych ustaw z dnia 20 marca 2015 roku. Kluczowa zmiana wprowadzona wyżej wskazaną ustawą dotyczy przede...