Zmiany w prawie rodzinnym

Zmiany w prawie rodzinnym

W ostatnim czasie w prawie rodzinnym zaszły diametralne zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy- Kodeks postępowania cywilnego w zakresie przedmiotowej gałęzi prawa. Warto...
Zmiany w prawie spadkowym

Zmiany w prawie spadkowym

W dniu 18 października 2015 roku weszły w życie zmiany w zakresie szeroko pojętego prawa spadkowego. Zmiany nastąpiły na podstawie nowelizacji Kodeksu cywilnego i innych ustaw z dnia 20 marca 2015 roku. Kluczowa zmiana wprowadzona wyżej wskazaną ustawą dotyczy przede...