Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

W obowiązującym Kodeksie pracy, ustawodawca przewidział cały szereg terminów, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Terminy te są stosunkowo krótkie. Poniżej wskażę Ci podstawowe terminy, w których możesz dochodzić swoich roszczeń pracowniczych...
Terminy dochodzenia roszczeń w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy

22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Większość tych zmian dotyczy kwestii związanych z umowami terminowymi oraz urlopami rodzicielskimi. Przede wszystkim z kodeksu pracy zniknęła umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na zastępstwo....