31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, która rozstrzyga dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie i praktyce spółek. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.