22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Większość tych zmian dotyczy kwestii związanych z umowami terminowymi oraz urlopami rodzicielskimi. Przede wszystkim z kodeksu pracy zniknęła umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz umowa na zastępstwo. Obecnie kodeks pracy wyróżnia umowę o pracę na czas nieokreślony, umowę o pracę na czas określony oraz umowę na okres próbny. Umowa o zastępstwo oraz umowa na czas wykonywania określonej pracy są obecnie swoistymi umowami na czas określony. Szczegóły o zmianach już wkrótce na blogu!